Nettdating

Nettdating

Datering som institusjon er et relativt nylig fenomen som hovedsakelig har dukket opp i løpet av de siste århundrene. Fra antropologi og sosiologisk synspunkt er datering knyttet til andre institusjoner som ekteskap og familie som også har endret seg raskt og som har vært utsatt for mange krefter, inkludert fremskritt innen teknologi og medisin. Ettersom menneskersamfunn har utviklet seg fra jeger-samlere til siviliserte samfunn, har det skjedd betydelige forandringer i forholdet mellom mennesker, med kanskje en av få gjenværende biologiske konstanter at både voksne kvinner og menn må ha samleie for at menneskelig formering skal skje.

Mennesker har blitt sammenlignet med andre arter når det gjelder seksuell atferd. Neurobiologen Robert Sapolsky konstruerte et reproduktivt spektrum med motsatte poler som turneringsarter, hvor hanner konkurrerer heftig om reproduksjonsprivilegier med kvinner, og parbandsordninger, der en mann og kvinne vil binde seg for livet. Ifølge Sapolsky er mennesker noe i midten av dette spekteret, i den forstand at mennesker danner parbånd, men det er muligheten for å jukse eller bytte partnere. Disse artsspesifikke atferdsmønstrene gir en kontekst for aspekter ved menneskelig reproduksjon, inkludert datering. Imidlertid er en spesiell karakter av den menneskelige arten at parbinding ofte dannes uten nødvendigvis å ha til hensikt å reprodusere. I moderne tid har vektlegging av ekteskapsinstitusjonen, generelt beskrevet som en kvinnelig og kvinnelig bånd, tilslørt parbånd dannet av par av samme kjønn og transpersoner, og at mange heterofile par også binder for livet uten avkom, eller som ofte parer til at har avkom separat. Dermed endres konseptet om ekteskap mye i mange land.

Historisk sett ble ekteskap i de fleste samfunn arrangert av foreldre og eldre pårørende med målet ikke å være kjærlighet, men arv og “økonomisk stabilitet og politiske allianser”, ifølge antropologer. Følgelig var det lite behov for en midlertidig prøveperiode som datering før en permanent samfunnsgjenkjent fagforening ble dannet mellom en mann og en kvinne. Mens parbindinger av forskjellige former ble anerkjent av de fleste samfunn som akseptable sosiale ordninger, var ekteskapet forbeholdt heterofile paringer og hadde en transaksjonell karakter, der koner i mange tilfeller var en form for eiendom som ble utvekslet mellom far og mann, og som ville ha å tjene funksjonen for reproduksjon. Samfunn utøvde press på folk om å danne parobligasjoner på steder som Europa; i Kina “krevde samfunnet at folk skulle gifte seg før de hadde et seksuelt forhold”, og mange samfunn fant ut at noen formelt anerkjente bånd mellom en mann og en kvinne var den beste måten å oppdra og utdanne barn i, så vel som å bidra til å unngå konflikter og misforståelser angående konkurranse for kamerater.

Generelt, under mye av nedtegnet historie om mennesker i sivilisasjonen, og inn i middelalderen i Europa, ble bryllup sett på som forretningsordninger mellom familier, mens romantikk var noe som skjedde utenfor ekteskapet diskret, for eksempel skjulte møter. Boken fra det 12. århundre The Art of Courtly Love ga beskjed om at “Ekte kjærlighet kan ikke ha noe sted mellom mann og kone.” Ifølge ett syn var hemmelige møter mellom menn og kvinner, vanligvis utenfor ekteskapet eller før ekteskapet, forløperne til dagens datering.

Fra rundt 1700 tok en verdensomspennende bevegelse som kanskje ble beskrevet som “myndighetens individ” grep, noe som førte til større frigjøring av kvinner og likestilling av enkeltpersoner. Menn og kvinner ble mer like politisk, økonomisk og sosialt i mange nasjoner. Kvinner vant til slutt retten til å stemme i mange land og eie eiendom og motta lik behandling av loven, og disse endringene hadde store innvirkninger på forholdet mellom menn og kvinner. Foreldrenes innflytelse avtok. I mange samfunn kunne enkeltpersoner bestemme – på egen hånd – om de skulle gifte seg, hvem de skulle gifte seg med og når de skulle gifte seg. For noen hundre år siden ble dateringer noen ganger beskrevet som et “frieri ritual der unge kvinner underholdt gentleman-innringere, vanligvis i hjemmet, under et vakkert øye fra en chaperone,” men i stadig større grad ble det i mange vestlige land en selvinitiert aktivitet med to ungdommer som skal ut som et par i det offentlige sammen. Fortsatt varierer datering betydelig etter nasjon, sedvane, religiøs oppvekst, teknologi og sosial klasse, og viktige unntak med hensyn til individuelle friheter forblir ettersom mange land i dag fremdeles praktiserer arrangerte ekteskap, ber om medgift og forbyr par av samme kjønn.

I det tjuende århundre ble dateringer noen ganger sett på som en forløper for ekteskapet, men det kan også betraktes som et mål i seg selv, det vil si en uformell sosial aktivitet som ligner på vennskap. Det skjedde generelt i den delen av en persons liv før ekteskapsalderen, 10 men etter hvert som ekteskapet ble mindre varig med skilsmissen, kunne datering også skje andre ganger i menneskers liv. Folk ble mer mobile.11 Raskt utviklende teknologi spilte en enorm rolle: ny kommunikasjonsteknologi som telefon, internett og tekstmeldinger muliggjorde datoer for å bli ordnet uten kontakt til ansikt. Biler utvidet utvalget av dateringer så vel som muliggjort seksuell utforskning på baksetet. I midten av det tjuende århundre endret bruk av prevensjon så vel som sikrere prosedyrer for abort ligningen betydelig, og det var mindre press for å gifte seg som et middel for å tilfredsstille seksuelle trang. Nye typer relasjoner dannet; det var mulig for mennesker å bo sammen uten å gifte seg og uten barn. Informasjon om menneskelig seksualitet vokste, og med det blir en aksept av alle typer seksuelle orienteringer mer vanlig. I dag fortsetter dateringsinstitusjonen å utvikle seg raskt med nye muligheter og valg som åpner seg spesielt gjennom online dating.

Mens begrepet datering har mange betydninger, refererer det vanligste til en prøveperiode der to personer undersøker om de vil ta forholdet videre mot et mer permanent forhold; i denne forstand, refererer dating til den tiden da folk er fysisk sammen i offentligheten i motsetning til den tidligere tidsperioden der folk arrangerer datoen, kanskje ved å svare på e-post eller tekst eller telefon.21 En annen betydning av begrepet datering er å beskrive et stadium i et menneskes liv når han eller hun aktivt forfølger romantiske forhold til forskjellige mennesker. Hvis to ugifte kjendiser blir sett i offentligheten sammen, blir de ofte beskrevet som “dating”, noe som betyr at de ble sett i offentligheten sammen, og det er ikke klart om de bare er venner, utforsker et mer intimt forhold eller er romantisk involvert. En beslektet følelse av begrepet er når to personer bare har vært ute i offentligheten bare noen få ganger, men ennå ikke har forpliktet seg til et forhold; i denne forstand, beskriver datering en innledende prøveperiode og kan kontrasteres med “å være i et engasjert forhold”.

Et av hovedformålene med datering er at to eller flere mennesker skal vurdere hverandres egnethet som en langsiktig følgesvenn eller ektefelle. Sitat nødvendig Ofte blir fysiske egenskaper, personlighet, økonomiske status og andre aspekter ved de involverte dømt og, som en resultat, følelser kan bli såret og tillit rystet. På grunn av usikkerheten i hele situasjonen, ønsket om å være akseptabel for den andre personen, og muligheten for avvisning, kan datering være veldig belastende for alle involverte parter. Noen studier har vist at datering har en tendens til å være ekstremt vanskelig for personer med sosial angstlidelse.22

Selv om noe av det som skjer på en dato styres av en forståelse av grunnleggende, uuttalte regler, er det betydelig rom for å eksperimentere, og det er mange rådkilder tilgjengelig. Kilder til råd inkluderer tidsskriftsartikler, 21 selvhjelpsbøker, datingtrenere, venner og mange andre kilder. Og rådene som gis kan gjelde alle fasetter av dateringer, inkludert aspekter som hvor du skal dra, hva du skal si, hva du ikke skal si, hva du skal ha, hvordan du avslutter en date, hvordan flørte, 29 og forskjellige tilnærminger angående første datoer kontra påfølgende datoer. I tillegg kan råd gjelde for perioder før en dato, for eksempel hvordan du kan møte potensielle partnere, 2530 så vel som etter en dato, for eksempel hvordan du kan bryte et forhold.

Det er nå mer enn 500 bedrifter over hele verden som tilbyr dating coach-tjenester – med nesten 350 av dem som opererer i USA, og antallet av disse virksomhetene har økt siden 2005 Hyppigheten av dateringer varierer fra person til situasjon; blant enslige som aktivt søker partnere, hadde 36% vært uten datoer de siste tre månedene, 13% hadde en dato, 22% hadde to til fire datoer og 25% hadde fem eller flere datoer, ifølge en amerikansk undersøkelse fra 2005.

Jeg oppdager århundre at det ble noen ganger som setter seg på en gang for ekteskapet, men det kan også gjøre noe som et mål i seg selv, det vil si og uformell sosial aktivitet som ligner på vennskap. Det skjedde vanligvis i den deler av en person som levde før ekteskapsalderen, 10 menn etter hvert som et ekteskapet ble mindre varig med skilsmisser, og kunne datere også skje andre ganger i menneskers liv. Folk ble mer mobile.11 Raskt utviklet teknologi som en stor rolle: ny kommunikasjonsteknologi som telefon, internett og tekstmeldinger mulig datoer for å bli ordnet uten kontakt til svar. Biler utvidet utvalget av dateringer så vel som muliggjort seksuell utforskning på baksetet. I midten av det tjuende århundre endret bruk av prevensjon så vel som sikrere prosedyrer for abort ligningen stor.

Det er en generell oppfatning at menn og kvinner tilnærmer seg dating på en annen måte, og grunnen til at råd for hvert kjønn varierer veldig, spesielt når de blir gitt ut av populære magasiner. Det er for eksempel en vanlig oppfatning at heterofile menn ofte søker kvinner basert på skjønnhet og ungdom.4445 Psykologforskere ved University of Michigan antydet at menn foretrekker kvinner som ser ut til å være “formbare og fryktelige”, og foretrekker yngre kvinner med underordnede jobber som sekretærer og assistenter og faktasjekker snarere enn kvinner av utøvende type.46 Datingsmønstre på nettet antyder at det er mer sannsynlig at menn initierer utvekslinger på nettet (over 75%) og ekstrapolerer at menn er mindre “valgfrie”, søker yngre kvinner og “kast et bredt nett” .23 På lignende måte er stereotypen for heterofile kvinner at de søker velutdannede menn som er på deres alder eller eldre med høyt betalte jobber.44 Evolusjonspsykologi antyder at “kvinner er de valgtere av kjønn “siden” reproduksjon er en mye større investering for kvinner “som har” mer å tape ved å ta dårlige valg. ”

Alt dette er eksempler på kjønnsstereotyper som plager datingsdiskurs og former individers og samfunns forventninger til hvordan heterofile forhold skal navigeres. I tillegg til de skadelige effektene av å opprettholde begrensede syn på forhold og seksuelle og romantiske ønsker, fører stereotyper også til innramming av sosiale problemer på en problematisk måte. Noen har for eksempel bemerket at utdannede kvinner i mange land, inkludert Italia og Russland, og USA synes det er vanskelig å ha en karriere i tillegg til å oppdra en familie, noe som får en rekke forfattere til å foreslå hvordan kvinner skal henvende seg til dating og hvordan tid deres karrierer og personlige liv. Rådene kommer med en antakelse om at balansen mellom arbeid og liv iboende er et “kvinnes problem.” I mange samfunn er det en oppfatning av at kvinner bør fylle rollen som primæromsorgspersoner, med liten eller ingen støtte fra en ektefelle og med få tjenester fra arbeidsgivere eller myndigheter som foreldrepermisjon eller barnepass. Følgelig er et spørsmål angående datering gjenstand for karriere-timing som skaper kontrovers. Noen synspunkter gjenspeiler en tradisjonell forestilling om kjønnsroller. For eksempel hevdet Danielle Crittenden i Hva våre mødre ikke fortalte oss at det å ha både en karriere og familie på samme tid var skatterende og stressende for en kvinne; som et resultat foreslo hun at kvinner skulle møte i begynnelsen av tyveårene med en alvorlig hensikt, gifte seg når deres relative skjønnhet tillot dem å finne en pålitelig partner, få barn og deretter vende tilbake til jobb i begynnelsen av trettiårene med barna på skolen; Crittenden erkjente at splittelsen av en karrierevei med en ti år lang oppvekst for babyer utgjorde vanskeligheter.48 Det er kontrastfulle synspunkter som antyder at kvinner bør fokusere på karrierer i tyve- og trettiårene. Spaltist Maureen Dowd siterte komikeren Bill Maher om temaet for forskjellige datingsagendaer mellom menn og kvinner: “Kvinner kommer i forhold fordi de vil at noen skal snakke med – menn vil at kvinner skal holde kjeft.”

I studier som sammenliknet barn med heterofile familier og barn med homoseksuelle familier, har det ikke vært observert noen store forskjeller; selv om noen påstander antyder at barn med homoseksuelle foreldre ender opp med å bli bedre justert enn sine jevnaldrende med heterofile foreldre, angivelig på grunn av mangelen på å marginalisere kjønnsroller i familier av samme kjønn.

Det er stadig oftere i dag, med nye generasjoner og i et økende antall land, å ramme balansen mellom arbeidsliv og liv som et sosialt problem i stedet for et kjønnsproblem. Med ankomsten av en arbeidsplass i endring, økt deltakelse av kvinner i arbeidsstyrken, et økende antall menn som henter sin del av foreldreskap og husarbeid, 51 og flere myndigheter og bransjer som forplikter seg til å oppnå likestilling, spørsmålet om om eller ikke, eller når du skal starte familie blir sakte anerkjent som et problem som berører (eller bør berøre) begge kjønn.

Nettdating (eller internettdating) er et system som gjør det mulig for mennesker å finne og introdusere seg for nye personlige forbindelser over Internett, vanligvis med mål om å utvikle personlige, romantiske eller seksuelle forhold. En online datingtjeneste er et selskap som leverer spesifikke mekanismer (vanligvis nettsteder eller applikasjoner) for online datering gjennom bruk av Internett-tilkoblede datamaskiner eller mobile enheter. Slike selskaper tilbyr et bredt utvalg av umoderte matchmakingtjenester, de fleste er profilbaserte.

Nettdatingtjenester tillater brukere å bli “medlemmer” ved å opprette en profil og laste opp personlig informasjon, inkludert (men ikke begrenset til) alder, kjønn, seksuell legning, beliggenhet og utseende. De fleste tjenester oppfordrer også medlemmene til å legge til bilder eller videoer i profilen sin. Når en profil er opprettet, kan medlemmene se profilene til andre medlemmer av tjenesten ved å bruke den synlige profilinformasjonen for å bestemme om de skal starte kontakt eller ikke. De fleste tjenester tilbyr digital melding, mens andre tilbyr tilleggstjenester som webcasts, nettprat, telefonprat (VOIP) og oppslagstavler. Medlemmene kan begrense sin interaksjon med det elektroniske rommet, eller de kan avtale en dato for å møtes personlig.

Et stort mangfold av online datingtjenester eksisterer for tiden (se Sammenligning av online datingtjenester). Noen har et bredt medlemsgrunnlag av forskjellige brukere som leter etter mange forskjellige typer forhold. Andre nettsteder er målrettet mot svært spesifikk demografi basert på funksjoner som delte interesser, beliggenhet, religion, seksuell legning eller forholdstype. Nettdatingtjenester varierer også mye i inntektsstrømmene. Noen nettsteder er helt gratis og avhenger av annonsering for inntekter. Andre bruker freemium-inntektsmodellen, og tilbyr gratis registrering og bruk, med valgfrie, betalte premium-tjenester. Atter andre stoler utelukkende på betalte medlemsabonnementer.